IT-Clinic   Computer Center, Burapha University


รายการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศ
 • ทางสำนักคอมพิวเตอร์จะลงโปรแกรมให้เฉพาะเครื่องของนิสิตหรือบุคลากร ของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น
 • ทางสำนักคอมพิวเตอร์จะลงให้เฉพาะ Software License เท่านั้น มีรายการดังนี้
  • Microsoft Window
  • Microsoft Office
  • Adobe Reader
  • VLC
  • 7 Zip
  • Picasa
  • Open VPN
 • สามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ที่เมนูด้านซ้าย โดยใส่หมายเลข Order number หรือ ใส่ชื่อของท่านเพื่อค้นหา
 • ก่อนที่จะมารับเครื่องกรุณาตรวจสอบสถานะว่าซ่อมเสร็จหรือยัง
 • ท่านที่ต้องการลงวินโดว์ต้องสำรองข้อมูลมาก่อน
 • หากมีแผ่นไดว์เวอร์ให้เอาติดมาด้วย เพื่อช่วยให้การซ่อมรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรติดต่อ 038-10-2764, 038-10-2770
สำหรับเจ้าหน้าที่